Werkwijze

Start

Wanneer de coaching plaatsvindt in opdracht van uw organisatie dan start het coachingstraject met een driegesprek met u, uw leidinggevende en de coach. In tegenstelling tot de andere coachingscontacten vindt dit mondeling plaats. Dit gesprek is belangrijk omdat hierin de doelstellingen van het coachingstraject worden bepaald en alle partijen op deze wijze dezelfde verwachtingen van de coaching hebben.
Indien de coaching niet plaatsvindt in opdracht van uw werkgever kunt u zelf aangeven of u een driegesprek op prijs stelt of dat u de doelstellingen van de coaching wilt vaststellen samen met uw coach. In het laatste geval kan dit, evenals alle andere contacten, web-based plaatsvinden.

Invulling coachingstraject

Na het kennismakingsgesprek start het coachingstraject tussen u en uw coach. U kunt op elk gewenst moment via de website contact opnemen en wij garanderen dat er binnen 24 uur (één werkdag) een reactie van de coach is. In vergelijking met face-to-face coaching ligt in de meeste gevallen de frequentie van de coachingscontacten hoger en er is dus sprake van een intensief maar vaak kortdurender traject.
Tijdens het coachingstraject heeft u een persoonlijke, beveiligde site. Vanzelfsprekend is al het besprokene tussen u en uw coach vertrouwelijk. Hierop wordt alle correspondentie tussen u en uw coach opgeslagen bewaard waardoor u te allen tijde het besprokene rustig kan nalezen en de rode draad uit het coachingstraject naar voren kan halen. Bij face-to-face coaching gaat veel van het besprokene verloren omdat het slechts mondeling wordt uitgewisseld.
De ervaring leert dat het opschrijven van de problematiek en het uitdiepen hiervan aan de hand van gestructureerde vragen veel mensen al de nodige inzichten geeft. Een voordeel is dat de vertaalslag naar de praktijk gemakkelijk is aangezien de coaching vaak plaatsvindt vlak voor of na een situatie waarin het onderwerp van de coaching speelt.

Afronding

Elk coachingstraject wordt afgerond met een vragenlijst waarin u kunt aangeven hoe tevreden u bent over de coaching en uw coach.

Inloggen
Demo

Wilt u een demonstratie hoe de coaching online in zijn werk gaat, log dan in met naam ‘demo’ en wachtwoord ‘demo’.

Contact

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

M:
06 50635742
M:
06 22909072


Uitendaal coaching