Visie

De coach online werkt anders dan veel andere aanbieders van coaching. Een aantal uitgangspunten staat centraal in de visie van de coach online:

Ontwikkelen door doen

Veel mensen hebben bij coaching de associatie met veel praten en meer zelfinzicht. Veel minder vaak is sprake van een verandering in gedrag waarmee u uw effectiviteit vergroot. In alle coachingstrajecten van de coach online richten we ons op verandering van gedrag. Nadat het onderwerp waar de coaching zich op richt is uitgediept, wordt de stap gezet naar mogelijke alternatieve aanpakken die u vervolgens in praktijk brengt. In feite wordt onderstaande cyclus in de coaching steeds doorlopen:

De gedragsverandering in de praktijk wordt onder andere gerealiseerd door opdrachten tussen de coachingsessies.

Opdrachten tussen de coachingsessies

Tussen de verschillende coachingsessies krijgt u gestructureerde opdrachten mee. Dit is essentieel in de coaching van de coach online. Om tot gedragsverandering te komen is het onvoldoende alleen tijdens de coachingsessies met de problematiek bezig te zijn. De echte ontwikkeling zal in de praktijk op het werk moeten plaatsvinden. Hierin zijn de opdrachten ondersteunend. Aan de hand van de opdrachten brengt u in eerste instantie de problematiek die speelt in kaart. Als u bijvoorbeeld gecoacht wordt om te leren u tijdens vergaderingen meer te profileren, dan zullen de opdrachten er op gericht zijn om zicht te krijgen in welke vergaderingen dit met name speelt. Is het afhankelijk van de andere aanwezigen, het onderwerp, uw rol tijdens de vergadering etc.? Vervolgens richten de opdrachten zich op uw gedachten, gevoel en gedrag tijdens situaties waarin dit speelt. Om hierna in de opdrachten de stap te zetten naar een alternatieve aanpak en de resultaten hiervan.

Context van de organisatie

In veel coaching wordt uitgebreid stilgestaan bij de persoon van de gecoachte. In de coaching van de coach online staat uw ontwikkeling binnen de context van de organisatie waar u werkt centraal. Uw ontwikkeling wordt niet los gezien maar wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie en uw verantwoordelijkheden hierbinnen.

Inloggen
Demo

Wilt u een demonstratie hoe de coaching online in zijn werk gaat, log dan in met naam ‘demo’ en wachtwoord ‘demo’.

Contact

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

M:
06 50635742
M:
06 22909072


Uitendaal coaching