Home

Bij coaching denken veel mensen aan gesprekken met een coach waarin zaken worden besproken waar de gecoachte op het werk tegenaan loopt. Deze gesprekken vinden face-to-face plaats. Bij de coach online vinden de coachcontacten web-based plaats. Hierdoor kunt u op een door u gekozen moment en plaats, snel beschikken over coaching waarmee u uw effectiviteit vergroot. U hoeft niet te wachten op een volgende afspraak maar de coaching is beschikbaar op het moment dat u er behoefte aan heeft.

Beveiligde site

Tijdens het coachingstraject krijgt u toegang tot een eigen persoonlijke beveiligde site. Deze is voor u toegankelijk met een wachtwoord. U legt via de website zaken aan uw coach voor en krijgt hierop binnen 24 uur antwoord. Doordat alle correspondentie tussen u en uw coach wordt bewaard op uw persoonlijke site kunt u het besprokene nalezen voorafgaand aan situaties waarin het u van pas kan komen.

Persoonlijke coach

U krijgt tijdens het coachingstraject een persoonlijke coach waarmee u op gestructureerde wijze werkt aan knelpunten die u in uw werk ervaart. Behoudens het kennismakingsgesprek vinden alle coachingscontacten web-based plaats. Mocht u echter gaandeweg het coachingstraject behoefte hebben aan een gesprek met uw coach dan is dat uiteraard mogelijk.
De coaches van de coach online zijn allen zeer ervaren coaches. We werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin online coaching zeer bruikbaar is:

  • Het voorbereiden van een presentatie, vergadering of moeilijk gesprek
  • Leidinggeven: het aanpakken van een probleem met een medewerker of binnen uw team
  • Het maken van een afweging en komen tot een keuze bij een beslissing of dilemma
  • Vergroten van de effectiviteit in de huidige functie, bijvoorbeeld op het gebied van overtuigingskracht, autonomie etc.
  • Het analyseren van een complexe situatie
  • Oriëntatie op de loopbaan en mogelijke keuzes

Inloggen
Demo

Wilt u een demonstratie hoe de coaching online in zijn werk gaat, log dan in met naam ‘demo’ en wachtwoord ‘demo’.

Contact

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

M:
06 50635742
M:
06 22909072


Uitendaal coaching